Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 JEST kontynuacja Rządowego programų na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. JEGO Obecná edycja konsumuje doświadczenia I WNIOSKI oo Współpracy z organizacjami realizującymi projekty w ramach konkursów, Przy mocnym wsparciu i zaangażowaniu Przedstawicieli Sektora pozarządowego, Środowisk Naukowych i eksperckich, samorządów, Administracji Centralnej, Organizacji związkowych i Organizacji Pracodawców m.in. W ramach działalności rady ds. Polityki Senioralnej.
Kluczowe mamy wdrażaniu programów dedykowanych osobom starszym JEST Ujęcie kwestii ,, obudzenia „potencjału Osób Starszych w sposób adekwatny, na miarę aspiracji Ich Nie TYLKO ALE I Możliwości. Projekty te w sposób kompleksowy muszą równoważyć Bariery i ograniczenia stanowiące nieodłączny atrybut Trzeciego Wieku z dedykowaniem Aktywności, Które przyniosą satysfakcję i ponownie uczynią z seniorów osoby W produktywne społecznie i zawodowo.
ASOS poprzez przyjęcie zintegrowanej, horyzontalnej formuły programų pozwala SIĘ odnosić zrobić różnorodnych potrzeb oraz interesów istotnych dla tak wrażliwej społecznie Fazy zycia człowieka. Program, podobnie Jak JEGO pierwsza wersja na lata 2012-2013, JEST przedsięwzięciem kompleksowym, uwzględniającym Obszary i Kierunki Wsparcia umożliwiające osiągnięcie celu Glownego, Jakim JEST POPRAWA Jakości i poziomu Życia Osób Starszych dla godnego starzenia SIĘ poprzez aktywność społeczna.
Niezmienne pozostają Priorytety realizowane w ramach PROGRAMU:
– edukacja Osób Starszych
– aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
– partycypacja społeczna Osób Starszych
– Usługi Społeczne dla Osób Starszych
Założenia programų Moga zostać zrealizowane jedynie poprzez planowanie, projektowanie oraz wdrożenie długofalowych Działań realizujących dalekosiężne Cele. Do Z TEGO wzgledu Program przewidziano na siedem kolejnych lat, gdyż TYLKO działania Kompleksowe i odpowiednio długookresowe Maja szanse przynieść Trwałe efekty dla sytuacji Społecznej Osób Starszych realizowane wobec wyzwań demograficznych Polski.