Aktywność jest jednym z niezbędnych warunków starzenia się w zdrowiu. Stąd decyzja Rady Fundacji Grupy PKP o dedykowaniu rzeszom emerytowanych pracowników spółek Grupy PKP projektu ,,Nowoczesny Senior – nauka i integracja”. W ramach programu zaplanowano dwie części: edukacyjną i integracyjną. Dobór tematyki i zakresu poszczególnych zajęć jest odpowiedzią na potrzeby sygnalizowane przez osoby starsze: umiejętność obsługi komputera, a w konsekwencji wypracowanie łatwości w korzystaniu z portali społecznościowych, w tym pisanie bloga, prowadzenie własnej strony, profesjonalne robienie zdjęć i ich obróbka.
Segment edukacyjny stanowiły kursy i warsztaty, angażujące w zależności od tematu od 12 do 40 godzin czasu uczestnika. Prowadzone przez profesjonalistów sprawiły, że część osób w wybranych modułach uczestniczyła dwukrotnie. W ramach projektu ujęto elementy aktywizacji zawodowej – uczestnicy dowiadywali się, w jaki sposób można założyć i poprowadzić własną działalność, co trzeba zrobić żeby zostać wolontariuszem czy radnym. Część edukacyjna została zrównoważona zabawą – w ramach części integracyjnej w każdym z trzech kolejnych miesięcy oferowano rozrywki – zawody bowlingowe (kręgle), obchody Święta Kolejarza, a na zakończenie spotkanie świąteczne.
Projekt objął patronatem Minister Adam Wielądek, który podczas inauguracji projektu powiedział – ,,Istnieje wiele możliwości na prowadzenie aktywnego trybu życia, wystarczy tylko chcieć. Projekt zakłada nie tylko naukę i zabawę, chętni uczestnicy będą mogli wziąć udział w dodatkowych warsztatach. Zdobywając wiedzę na temat partycypacji społecznej lub kreowania pomysłu na biznes, seniorzy będą mogli założyć własną firmę, zaangażować się w pracę społeczną w charakterze wolontariusza lub aktywnie włączyć się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych.”
Doniosłą rolę w tym procesie odgrywa także współpraca i integracja zarówno wewnątrz- jak i międzypokoleniowa. Program zakłada działania jednocześnie w czterech obszarach obejmujących aktywność społeczną seniorów.